-->
Chinh phục bằng dịch vụ - phục vụ bằng trái tim

Translate

Khám Phá Động Phong Nha

BẢNG GIÁ THUÊ XE


Mục
Lộ trình
Giá xe (1000VNĐ)
4 c
7 c
16 c
29 c
35 c
45 c
1
Đón SB/Ga -> KSTT Đa Nang
1 chiều
300
350
400
600
950
1.100
2
Da Nang city
1 ngày
750
850
950
1.500
1.800
2.200
3
Đa Nang–Non Nuoc–Hoi An-Đà Nẵng
1 ngày
800
950
1.200
1.600
1.900
2.200
4
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng
1 ngày
950
1.100
1.400
1.700
2.100
2.400
5
Đà Nẵng – Bà Nà –Đà Nẵng
1 ngày
800
900
1.100
1.450
1.750
2.100
6
Đà Nẵng– Quảng Ngãi – Đà Nẵng
1 ngày
1.250
1.450
1.650
1.800
2.400
2.900
7
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng
2 ngày
2.500
2.900
3.150
4.600
6.500
7.800
8
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng
1 ngày
800
950
1.200
1.500
1.800
2.200
9
Đà nẵng – Huế - Đà Nẵng
1 ngày
1.600
1.700
1.800
3.300
3.500
3.700
10
Đà Nẵng–Huế-ThanhTân–Đà-Nẵng
1 ngày
1.700
2.100
2.400
3.300
3.600
3.800
11
Đà Nẵng – Lao Bảo – Phong Nha – Đà Nẵng
3 ngày
3.600
4.200
4.900
6.500
9.500
11.500


Thông Tin Du Lịch & Tài Liệu Tuyến Điểm

Khám Phá Kho Cổ Vật Của Vua Khải Định

Thông Tin Du Lịch Miền Trung

DU LỊCH ĐÀ NẴNG

DU LỊCH QUẢNG BÌNH

DU LỊCH QUẢNG TRỊ